SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2600 Vác Jávorszky sétány 2.

Intézmény logo

Selye János Egészségügyi Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. ápr. 3.


Admin

  Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére

  Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

  Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére

  A Váci Szakképzési Centrum a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet a Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

   

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

  A vezetői megbízás időtartama 5 év.

  A munkavégzés helye: 2600 Vác, Jávorszky sétány 2.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

   

  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

   

  Munkabér:

  A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

  Pályázati feltételek:

   

  • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:

  - a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,

  - intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és

  - oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

  • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,

  • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,

  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),

  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

  • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

  • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),

  • a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza,

  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 06.

   

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gombos Péter nyújt, a +36-27 316-866/209-es telefonszámon, illetve a gombos.peter@vaciszc.hu e-mail címen.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  A pályázatot kérjük elektronikus formában a papolczi.emoke@vaciszc.hu e-mail címre megküldeni.  

  Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

  A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

  A pályázat PDF formátumban itt megtekinthető.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Beiratkozás

  Beiratkozás

  Általános információ

  2024. jún. 6.


  Admin

  Trianoni megemlékezés

  Trianoni megemlékezés

  Iskolánk Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett megemlékezése 2024. június 4-én volt. Idén a vasúti közlekedés került a műsor fókuszába.

  2024. jún. 4.


  Admin

  Pályaalkalmassági vizsgálatok

  Pályaalkalmassági vizsgálatok

  Leendő 9. osztályos tanulók részére.

  2024. máj. 16.


  Admin


  Partnereink

  SZC logo

  Váci Szakképzési Centrum


  Selye János Egészségügyi Technikum

  2600 Vác Jávorszky sétány 2.

  Telefon: +3627315153

  E-mail: humanszakkozep@vnet.hu

  OM azonosító: 203065


  2024Selye János Egészségügyi Technikum